lördag 16 maj 2015

Bakgrund

Anledningen till köpet av fastigheten var att det var ytterst hus Hälsö som hade installerade badkar, varför behovet av badhus ansågs stort. Men efter kriget blev det bättre tider och folk installerade centralvärme och badkar, varför gemensamt badhusbygge lades på framtiden. År 1990 beslutade Hälsö Röda Kors att avveckla och ingå i Öckerö Röda Kors. Hälsö Vänners Intresseförening fick då förfrågan att köpa fastigheten Hälsö 1:209 som man ansåg var Hälsöbornas gemensamma fastighet. På ett gemensamt styrelsemöte (HV och HRK) bestämdes köpeskillingen för fastigheten till 2 Kr/m2 eller 2040 kr för 1020 m2. Köpekontrakt tecknades 1990-05-10.
Öckerö kommun drog tillbaka sitt försök till förköp av fastigheten 1990-11-30 efter det att vi, HV hotat med att dra ärendet inför rätta om Öckerö kommun utnyttjade förköpsrätten, alternativt att köpet gick tillbaka och att Hälsö Röda Kors skänkte fastigheten till Hälsö Vänner vilket innebar att förköpsrätten inte kunde tillämpas.
Hälsö Vänners Intresseförening erhöll lagfart på fastigheten Hälsö 1:209 1991-05-03.
Hälsö Byalag var samlingsnamnet på de som ägde stamfastigheterna som ingick i hemmanet Hälsö Nr: 1  och således också ägde del i "Gemensamt Strandområde (Samfälld mark)” till vilket Bastholmen tillhörde. Se Lagfartsbevis Nr 1900, 1949-09-21.
I avstyckningsprotokollet framgår att fastigheten skulle användas till ”Badhusvilket möjliggjorde avstyckningen från ”Samfälld mark Hälsö nr 1”. ”Beläget inom området som Länsstyrelsen den 2 februari 1948 meddelat avstyckningsförbud.”

Fastigheten ligger inte inom strandskyddat område (inte heller i Länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd). Vattnet utanför faller under strandskydd i Länsstyrelsens förslag om utökat strandskydd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar