tisdag 18 augusti 2015

Byggstart

Igår samlades en skara händiga män nere på Bastholmen för att dra igång bygget. Hälsö visade sig från sin bästa sida och humöret var på topp. Det kommer behövas mycket hjälp av frivilliga så vi sätter upp en lista på kontaktpersoner här på bloggen som man kan höra av sig till om man vill hjälpa till.


fredag 22 maj 2015

Startbesked

Hälsö Vänners projekt "Bastu på Bastholmen" har igår 21/5 fått STARTBESKED vilket innebär att byggnadsarbetena får påbörjas. Undertecknat Jacob Ramnekrok, byggnadsinspektör Öckerö kommun.

torsdag 21 maj 2015

Tack för ert bidrag!

Som du ser till höger i bloggen har vi fått in fantastiska 155.000 kr till projektet. Detta från privatpersoner och företag som vill hjälpa till att driva bastun i hamn. Målet är 200.000 och det är inte långt borta nu.
Vill du bidra till bastun så sätt in valfri summa på BG 578-3170.
Sätter du in 500 kr eller mer kommer du få ditt namn uppsatt på väggen i bastun.
Vill man bidra men inte ha sitt namn på väggen så kontakta bara någon i projektgruppen.

lördag 16 maj 2015

Bakgrund

Anledningen till köpet av fastigheten var att det var ytterst hus Hälsö som hade installerade badkar, varför behovet av badhus ansågs stort. Men efter kriget blev det bättre tider och folk installerade centralvärme och badkar, varför gemensamt badhusbygge lades på framtiden. År 1990 beslutade Hälsö Röda Kors att avveckla och ingå i Öckerö Röda Kors. Hälsö Vänners Intresseförening fick då förfrågan att köpa fastigheten Hälsö 1:209 som man ansåg var Hälsöbornas gemensamma fastighet. På ett gemensamt styrelsemöte (HV och HRK) bestämdes köpeskillingen för fastigheten till 2 Kr/m2 eller 2040 kr för 1020 m2. Köpekontrakt tecknades 1990-05-10.
Öckerö kommun drog tillbaka sitt försök till förköp av fastigheten 1990-11-30 efter det att vi, HV hotat med att dra ärendet inför rätta om Öckerö kommun utnyttjade förköpsrätten, alternativt att köpet gick tillbaka och att Hälsö Röda Kors skänkte fastigheten till Hälsö Vänner vilket innebar att förköpsrätten inte kunde tillämpas.
Hälsö Vänners Intresseförening erhöll lagfart på fastigheten Hälsö 1:209 1991-05-03.
Hälsö Byalag var samlingsnamnet på de som ägde stamfastigheterna som ingick i hemmanet Hälsö Nr: 1  och således också ägde del i "Gemensamt Strandområde (Samfälld mark)” till vilket Bastholmen tillhörde. Se Lagfartsbevis Nr 1900, 1949-09-21.
I avstyckningsprotokollet framgår att fastigheten skulle användas till ”Badhusvilket möjliggjorde avstyckningen från ”Samfälld mark Hälsö nr 1”. ”Beläget inom området som Länsstyrelsen den 2 februari 1948 meddelat avstyckningsförbud.”

Fastigheten ligger inte inom strandskyddat område (inte heller i Länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd). Vattnet utanför faller under strandskydd i Länsstyrelsens förslag om utökat strandskydd.

måndag 12 januari 2015

Välkomna till Hälsöbastuns sida.

Vi kommer kontinuerligt uppdatera finansiering, nyheter och byggnation av bastun nere på Bastholmen.

Till att börja med ska sidan utformas efter grafisk profil och fyllas på med information.


Skicka gärna önskemål och frågor till halsobastun(snabel-a)gmail.com